Junp to header
Jump to navigation menu
Jump to content
Jump to footer
MyPage

My favorites
Your favourites will be added here

Time table: Skjærhalden - Oslo Bussterminal

Stop Time Info Zone
Skjærhalden 16.15
Kiwi Skjærhalden 16.16
Hvaler kirke 16.16
Sandbakken 16.17
Tangenbekken 16.18
Tunnelen vest 16.18
Skipstadkrysset 16.19
Skipstad 16.20
Trekanten 16.21
Allerød 16.21
Brente 16.22
Åsebu 16.23
Asmaløy Rødskrysset 16.23
Sand marina 16.24
Sand 16.25
Bekkene 16.26
Dypedalsåsen 16.26
Skjelsbu 16.27
Bratte Bakke 16.30
Ødegårdskilen 16.30
Dalsholmen 16.31
Bukkholmen 16.32
Stokken 16.33
Håholmen 16.34
Puttesund bru 16.34
Kjøkøy 16.35
Kjøkøy bru 16.36
Tangen fv. 108 16.37
Lundeskogen 16.38
Lunde 16.39
Lunde bedehus 16.39
Femdalskrysset 16.39
Holte øst 16.40
Holte vest 16.40
Kråkerøy kirke 16.40
Hellebekk 16.40
Fuglevik fv. 108 16.40
Møllerodden 16.44
Bekkhus 16.46
Folkvang 16.48
Kommunehuset 16.50
Kråkerøy super 16.52
Domkirken 16.54
Nygata 16.57
Fredrikstad sentrum 17.00
Årumgården 17.01
Stene R 17.01
Borggata 17.02
N. T. P. 17.03
Fjeldberg 17.04
Jet-Seut 17.05
Seutundergangen 17.05
Ørebekk rv 110 17.05
Mascot 110 17.06
Vanntroa 17.07
Skåra 17.07
Skårakrysset 17.08
Solgård 17.09
Onsøy stasjon 17.10
Haredalen 17.10
Fosse 17.11
Ørmenbakken 17.12
Ørmen 17.12
Nymark 17.13
Ørmenåsen 17.14
Kongsrød 17.15
Hissingby 17.16
Enebekk 17.16
Auberg 17.17
Strømshaug 17.18
Skoleveien Karlshus 17.18
Karlshus Esso 17.20
Stensrød 17.20
Kure 17.23
Rygge E6 17.27
Korsegården (mot Oslo) 17.50 3S
Oslo Bussterminal 18.20 1